Wariat, obywatel, więzień, syn, buntownik, mąż, pacjent, brat, absolwent, szaleniec, produkt, człowiek*

* niepotrzebne skreślić

Można do mnie pisać: